Πρακτικά θέματα

Σας παραθέτουμε για την διευκόλυνση σας, ένα συνεπτυγμένο οδηγό χρήσης e-ΔΑΠΥ, που συντάξαμε εμείς. Είμαστε στην διαδικασία συγγραφής και άλλων τέτοιων βοηθημάτων, που σκοπό έχουν να βάλουν μια τάξη στο γραφειοκρατικό Χάος που κληθήκαμε να εξυπηρετήσουμε, παράλληλα με το θεραπευτικό μας έργο. Κάθε παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη, ώστε να βελτιωθούν αυτά που παραθέτουμε.