Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση κατασκευής της ιστοσελίδας της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ

Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση κατασκευής της ιστοσελίδας της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ. Η σελίδα θα είναι η «ταυτότητα» της ‘Ενωσης προς τα έξω. Η κύρια ενημέρωση θα προέρχεται από το blog (www.eni-eopyy.net) και η εσωτερική ενημέρωση των μελών από το forum. Τόσο το blog, όσο και το forum εμπεριέχονται ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα (στο tab: «Δικτύωση»).

Καλούμε τους ιατρούς που έχουν σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ να συμμετέχουν, κάνοντας την εγγραφή τους στην Ένωση (http://www.eni-eopyy.gr/typo.html) και συμμετέχοντας ενεργά στην διαμόρφωση των θέσεων και του διεκδικητικού πλαισίου της Ένωσης. Σκοπός μας είναι να γίνει για ΠΡΩΤΗ φορά πράξη η συμμετοχική δημοκρατία με την ευρεία χρήση της τεχνολογίας του διαδικτύου.