Η Ένωση ΕΟΠΥΥ στο Γερμανικό ZDF !

Η Ένωση ΕΟΠΥΥ στο Γερμανικό ZDF ! Οι πρωτοβουλίες της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ αναδεικνύουν το θέμα δυσλειτουργίας του ΕΟΠΥΥ σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο !

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1722046/Gesundheitssystem-vor-dem-Kollaps