Τα πρώτα αποτελέσματα της επίσχεσης εργασίας της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ

Να και τα πρώτα αποτελέσματα της επίσχεσης εργασίας της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ, έχουμε όμως πολλά περισσότερα να κάνουμε στο ΑΜΕΣΟ μέλλον, αυτό είναι μία μικρή αρχή !!

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΘΡΟΞ7Μ-Θ3Ν