Η ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ στην Γερμανική Τηλεόραση σχετικά με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις μας.