Εκθέσεις επιδόσεως του εξωδίκου στον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, σχετικά με την επίσχεση της 8/10/2012

Σας κοινοποιούμε τις εκθέσεις επιδόσεως του εξωδίκου στον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, σχετικά με την επίσχεση της 8/10/2012

εκθεσεις_επιδοσεις_εξωδικου_επισχεσης_σε_Υπ_Υγειας