Ανακοίνωση εκλογών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την υπ’αρ.60/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ορίστηκαν ως μέλη της προσωρινής διοίκησης οι κάτωθι υπογράφοντες, των οποίων αρμοδιότητα είναι και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου, ήτοι του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους συνάδελφους ιατρούς «που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε ατομικά είτε ως μέλη ιατρικών εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, να εγγραφούν ως μέλη του Σωματείου και να συμμετέχουν στις εκλογές που θα λάβουν χώρα στις 20 Οκτωβρίου 2012, στο Ξενοδοχείο Ζαφόλια, Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα από ώρα 12:00 μέχρι 17:00 με το κάτωθι πρόγραμμα:

12:00. Προσέλευση – Εγγραφές Μελών

13:00. Έναρξη διαδικασίας, καταμέτρηση απαρτίας από την Προσωρινή Διοικούσα.

13:10. Σύντομες παρουσιάσεις – δηλώσεις των υποψηφίων

13.45. Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής

14:00: Έναρξη της εκλογικής διαδικασίας (σε ξεχωριστή αίθουσα δίπλα στην Κεντρική, ενώ στην Κεντρική θα συνεχίζεται παράλληλα η Συνέλευση)

16:00: Λήξη Συνέλευσης. Η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται έως 16:30

16:30. Καταμέτρηση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη Δ.Σ.

17:00 Λήξη της Εκλογικής Διαδικασίας – Συγκρότηση νέου ΔΣ σε Σώμα για ανάδειξη προεδρείου.-

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη ως τη στιγμή της ψηφοφορίας. Η ετήσια συνδρομή μέλους ανέρχεται στο ποσό των 30€ και η εφάπαξ εγγραφή στο σύλλογο στο ποσό των 20€. Για τους υποψηφίους του ΔΣ έχει ορισθεί ως παράβολο εκλογών το ποσό των 50€. Η ψηφοφορία θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου δημόσιου εγγράφου.

Καλούνται, επίσης, όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) η οποία θα αποσταλεί με φαξ (αρ. φαξ. 2107785805) προς την Προσωρινή Διοίκηση έως την 15η Οκτωβρίου 2012.

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

Για την Προσωρινή Διοίκηση

Πρόεδρος                                                                                            Γενικός Γραμματέας

Ελευθερίου Γεώργιος                                                                          Πολυζόπουλος Εμμανουήλ

 

Αντιπρόεδρος                                                                                     Ταμίας

Μαραγκάκης Κων/νος                                                                           Κωνσταντίνος Δάβος

 

Τα μέλη

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ:

 

1.-       Διοικητικό Συμβούλιο

2.-       Ελεγκτική Επιτροπή                       (μία μόνο επιλογή)

Όνομα……………………………………………………….………………………:…………….

Επώνυμο:………………………………………………………….…………….………………..

Πατρώνυμο: …………………………………………………….………………………………..

ΑΜ ΤΣΑΥ:…………………………………………………………………………………………..

Ειδικότητα:…………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση ιατρείου:………………………….………………  Πόλη: ……………………………

Τηλ:………………..……………… email: ……………………….@……………………………………

Δηλώνω υπευθύνως ότι κατά την στιγμή της υποβολής υποψηφιότητας για τις αρχαιρεσίες της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, διατηρώ σχέση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ ως ιδιώτης ιατρός στο ιατρείο/εργαστήριο μου

 

Ημερομηνία                                                                                                               Ο αιτών