Η ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ στην κορυφή του Ολύμπου στα 2803 m !!

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ στην κορυφή του Ολύμπου

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ στην κορυφή του Ολύμπου

Η φωτογραφία και η θέση είναι συμβολική. Δείχνει την επιθυμία μας για ισχυρό και ενωτικό σωματείο!