Εξώδικο ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ προς ΕΟΠΥΥ

Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ

Αθήνα 12/02/2014

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Σας κοινοποιούμε το εξώδικο που απέστειλε Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το οποίο κοινοποιήθηκε στο Υπ. Υγείας, αναφορικά με το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε ο Οργανισμός την Δευτέρα 10/02/2014 αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης με τις Ι.Ε.Ε..

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Ελευθερίου                         Χρήστος Παπασιδέρης