Σχετικά

Η πύλη επικοινωνίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ Ιατρών

email: eni.eopyy@gmail.com

   Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ την 1/1/2012, βρεθήκαμε όλοι αντιμέτωποι με υπέρογκες δυσκολίες που οφείλονταν βασικά στην έλλειψη θεσπισμένων κανόνων λειτουργίας που να διέπουν τόσο την λειτουργία του Οργανισμού, όσο και το δίπτυχο υποχρεώσεις/δικαιώματα που απορρέουν από την επαγγελματική μας σχέση με αυτόν. Παράλληλα με αυτές τις δυσκολίες, διαπιστώνουμε καθημερινά την έλλειψη ουσιαστικής εκπροσώπησης μας, διότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι και λιγότερο οι Επαγγελματικές Ενώσεις, δεν φαίνεται να μπορούν να προασπίσουν τα συμφέροντα μας, αφενός διότι είχαν εξ’ αρχής τοποθετηθεί αρνητικά στην εμπλοκή των ιδιωτών ιατρών στον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου δε διότι ως μη εμπλεκόμενοι δεν μπορούν και να έχουν ιδία αντίληψη για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μέσος επαγγελματίας ιατρός που συνεργάζεται με τον Οργανισμό.

Ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου, σε ιδιωτικές συζητήσεις, διεφάνη η αναγκαιότητα ουσιαστικής και αποτελεσματικής εκπροσώπησης των συνεργαζομένων με τον ΕΟΠΥΥ. Η ιδέα αυτή παίρνει τώρα σάρκα και οστά με κύριο μέλημα την προάσπιση της επαγγελματικής μας συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και την χάραξη συγκεκριμένου πλαισίου δράσης.

Μερικοί από τους σκοπούς της Ένωσης είναι:

α) Η διαφύλαξη, η μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών των ιατρών που το συγκροτούν για την βελτίωση, την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του συγκεκριμένου κλάδου ιατρών της χώρας.

β) Η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιατροί που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

γ) Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των ιατρών μελών του και η ανάπτυξη αλληλοεξυπηρέτησης και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών.

δ) Η έκφραση γνώμης για θέματα δημόσιας υγείας και γενικότερου ιατρικού ενδιαφέροντος, καθώς και η συμμετοχή στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

ε) Η προάσπιση και ενίσχυση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των ιατρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Δ.Σ. των οικείων ιατρικών συλλόγων, Δ.Σ. Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Επιτροπές Υπουργείου Υγείας, ΚΕΣΥ, κ.λ.π.)

στ) Άμεση και αποτελεσματική νομική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Προσδοκούμε στην παρουσία και ενεργή συμμετοχή όλων σας, καθώς η δύναμη της Ένωσης είναι τα μέλη της,  για αυτό σας καλούμε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ


Συνεδριάσεις του ΔΣ